Archive for March 3rd, 2019

Muiderzand, week 9-2019

Sunday, March 3rd, 2019

Zaterdag 23 januari. Gisteravond laat thuisgekomen, net voor elf uur en vanmorgen doen we eerst even rustig aan om net na de middag naar Oldeberkoop te rijden. Er is een beetje een status quo; moeder gaat binnenkort verhuizen maar daar is ze zich amper of niet van bewust. Vanuit de directe familiekring krijgt ze extra aandacht, nu het alleen wonen steeds moeizamer gaat. Het was een middag als vanouds, Monique bereddert de boel, ik verleen hand en span diensten en na het eten leggen we moeder te rusten op de bank. Later wordt ze dan naar bed begeleid door de thuiszorg. Geweldig club mensen met een groot hart. Stuk voor stuk.

(more…)