Archive for September 25th, 2018

25 september 2018 Enkhuizen

Tuesday, September 25th, 2018

Ondanks de regen vroeg in de ochtend, begint de dag stralend en nadat we de pootstapjes van een kraai Dimitri in actieop het dek hoorden, horen we dat er aan de romp geschuurd wordt. Dimitri werkt de kleinere geplamuurde plekjes bij. Als we wat later aan ons ontbijt zitten, is hij verdwenen vanwege zijn eerste schaft. Hij komt terug met een hoop plastic en Rian. Samen gaan ze de stuurboordromp verder afplakken en ze beginnen met het maken van een tent om de steiger en de romp. Deze week moet er begonnen worden met het spuiten van die kant van de boot. (more…)